Ljud som helar

Deva_Laya_Crystal_Sound_bowl_light

Det är allmänt känt att i den antika världen  användes ljudet för att läka. Faktum är att vissa av de metoder som  redan då användes fortfarande är i bruk idag.

 

Sound (ordet) är den ursprungliga Skapandemönster tonen.
Allt består av energi på olika frekvenser.  Alla saker i naturen vibrerar för ljud, ljus och färg.

Ljudfrekvenser påverkar allt i och runt oss.  Med korrekt vibrerande frekvens kan vi läka och balansera våra kroppar. 

 

I många år har nyare teknologiska instumenter använts för att genom specifika ljudfrekvenser balansera kroppens olika sjukdomar, åkommor och tillstånd. Ett sätt en sjukdom yttrar sig, är genom att producera frekvenser med ett uniktljud "fingeravtryck".  Detta fingeravtryck kan mätas exakt, och genom att samtala ljudfrekvenser, kan återställas till sina normala frekvenser. 

 

Genom ljudhealing användes ljud för att inse och korrigera obalanser i kroppen.  Ljudhealing används i tron på att kroppen inte är solid men snarare är en energi som hålls ihop av ljud. Sjukdom eller obalanser kan på så sätt spegla att ett visst ljud är i otakt.

 

 

 
 

Det bästa jag någonsin har upplevt i mitt liv var kristallheelingen! Och vilken fantastisk röst du har när du sjöng! Hela du utstrålar så mycket glädje, kärlek, kraft och energi! Hoppas att jag någon gång ska få uppleva detta igen!
                        Rose-Marie