Kristallskålarnas egenskaper

Kristallskålarna skapar en vibrationsfrekvens som skapar ett energifält som har kapacitet att påverka och transformera ett utrymme, en person, vatten och andra saker. Denna vibrationen är så intens att den har potentialen att förstärka en fokuserad avsikt flera tusen gånger.

 

Kristallskålarna som används till ljudhealing idag har uppstått som en biprodukt av datorindustrin. Den ursprungliga avsikten med skapandet av skålarna var att programmera och överföra till de microchips som används i datorer idag.  Någon gång på slutet av 80-talet upptäcktes det att det rena, rika ljudet som producerades av skålarna hade förmågan att påverka både den fysiska strukturen i kroppen samt vårt medvetande, vilket ledde till att skålarna fick en viktig roll genom ljudhealing. Skålarna är gjorda av 99,992% ren krossad kvarts kristall.

 

Våra kroppar har en kristallisk struktur, vilket gör att när en jobbar med kristaller kan de ha en djuptgående effekt på organen, vävnader, och celler såväl som cirkulationen och det endokrina systemet.

 

Dessa fantastisk vackra skålarna har många fysiska egenskaper; de utvecklar, transformerar och överför energi. De är fantastiska verktyg för manifestation eftersom de överför vår tanke energi; skålarna blir bärvåg för våra intentioner.

 

Låt kristallskålarna helande ljud transformera och skapa harmoni hos Dig!

om inte jag vetat bättre hade jag trot det var änglamusik jag hörde på Englagård bästa meditation någonsin.
                                       Danny