Kursverksamhet

Deva Laya är en mycket uppskattat kursledare och började i 2005 sin resa som kursledare.  

Hon har arbetat som kursledare inom mediumskap, transmediumskap, healing, änglar, självutveckling, meditation   & retreat, samt överflöd & inspiration.

Idag är huvudfokus inom ljud, healing(trans, änglar och intuitiv), samt TRE (Tension Releasing Exercises)


Sagt om Deva Laya som kursledare:

Du berör alla med din energi och kärlek och glädje och på dina kurser får jag alltid möjlighet att växa och utvecklas i trygghet. - Pia Svanberg

Jag jättenöjd med allt och kommer återkomma till Englagård och Devalaya :-)
 Anonym

Boka din plats här


  • Om du ej har svenskt personnummer, fyll i ÅÅÅÅMMDD-0000
  • T.ex. allergier (EJ diet)