TRE - Tension & Trauma Releasing Excersises


TRE (tension & trauma releasing exercises) är en stressregleringsmetod där vi jobbar med kroppens neurologiska och fysiologiska aspekter för att bearbeta lagrad stress och trauma. Läs mer om workshops och utbildningar på www.tre-for-all.se