Min värld av meditation...

Att hitta till stillheten kan vara en konst för många människor. Den inre stillheten som borde vara en av de viktigaste prioriteringarna vi gjör.  I stillheten får vi kontakt med det som är vårt sanna jag, med kärleken och med ljuset. Att vara närvarande skapar en inre frid som många längtar efter – och i denna kontakten har vi alla svar på frågor och funderingar som vi har.  Vi har kontakten med den kraften som ger oss möjlighet att förverkliga de drömmar som finns i hjärtat – att leva livet till fullo som den vi är.

 

På min vandring har ljud visat sig vara en viktig källa för total närvaro och frihet. Under mina meditationer använder jag mig av kristallskålar, shantichimes, rainmaker och röstens helade ljud. Trumman har också sin viktiga plats i mina resor.

 

Det framkommer allt fler forskningar på meditationes effekt på våran kropp och vårt sinne.
Den lugna, djupa andningen, upprepandet av ljud och ord (mantra) kan vara både stressreducerande och smärtlindrande.

 

Några effekter meditation kan leda till

  • Sänkt blodtryck
  • Allmänt avslappnande effekt
  • Mindre depressionssymtom, ångestbesvär, inre oro, nervositet, trötthet, somatisering och stark kroppsoro.


Låt ditt hjärta leda dig till ditt sätt att växa genom meditation! ♥

Tillåt dig att vila en stund i varandet och låt ditt inre ljus få lysa fritt!